facebook

Napište si o katalog zájezdu Marco Polo

Máte-li zájem o zaslání tištěného katalogu, zadejte zde Vaše jméno a adresu, na kterou požadujete katalog zaslat.


Zadejte Vaše kontaktní údaje

Marco Polo 3d logo

Odesláním výše uvedeného e-mailu výslovně souhlasím, aby cestovní kancelář MARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o., IČ: 00299766, se sídlem Petrská 23, 110 00 Praha 1, zpracovala jako provozovatel, všechny mnou v e-mailu vyplněné osobní údaje za účelem vytvoření databáze klientů a jejich rodinných příslušníků (dále jen "údaje"), které následně po dobu své existence bude cestovní kancelář využívat v rámci své podnikatelské činnosti pro marketingové účely, zejména pro zasílání newsletterů o aktuálně nabízených nebo připravovaných zájezdech a službách cestovní kanceláře a provádění marketingových analýz. Souhlasím tímto se zasíláním informací o aktuálně nabízených nebo připravovaných zájezdech a službách cestovní kanceláře po dobu její existence, a to na mnou uvedenou e-mailovou adresu. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas k jejich zpracování mohu kdykoliv odvolat, a to písemně prostřednictvím e-mailu anebo doporučeným dopisem adresovaným do sídla cestovní kanceláře. Jsem si vědom/a, že cestovní kancelář je povinna při zpracování údajů postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění a naleží mi ochrana práv subjektu dle ustanovení §21 jmenovaného zákona.

loading