facebook

Popis zájezdu

Fotogalerie

Rezervujte zde

Kontaktujte nás

+420 241 718 646

Přílet do Cancunu

Odlet z Prahy do Cancunu. Přílet, převzetí auta na letišti a odjezd do hotelu v Cancunu.
Ubytování v hotelu Margaritas Cancun 3* (místní) na jednu noc se snídaní.Cancun - Valladolid - Chichén Itzá

Valladolid se původně nazývalo Zaci a bylo důležitým náboženským střediskem oblasti. V roce 1552 vybudovali františkáni na kamenech mayských zřícenin první církevní stavby na celém Yucatánu – kostel Iglesia de San Bernardino de Siena a přilehlý Ex-Convento de Sisal. Obě stavby prošly nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly za dvěma bočními oltáři kostela odhaleny původní fresky. Obnovy se dočkaly také staré španělské koloniální domy lemující ulici Calle 41-A, která vede z centra Valladolidu směrem ke kostelům. V jejich okolí se uchovaly také zbytky indiánských chrámů.
Centrum Valladolidu tvoří hlavní náměstí neboli „zócalo“, které je nejrušnější částí tohoto jinak poklidného města. Na náměstí se tyčí katedrála s půvabným průčelím a také hotel El Mesón del Marqués postavený v koloniálním stylu. Další významnou stavbou je radnice Palacio Municipal, jejíž chodbu v prvním patře zdobí malby ilustrující dějiny města. Prohlédnout si můžete výjevy z dob Mayů, ale také podobizny vojenských vůdců z Valladolidu, kteří se zasloužili o vypuknutí revoluce. Na náměstí si můžete od mayských žen koupit vyšívané blůzy „huipiles“, nebo posedět v některé z malých levných restaurací servírujících dlouho do noci tradiční mexické pochoutky a ovocné džusy.

Prohlídka největšího mayského naleziště Chichen Itzá. Prozatím je zrekonstruováno jen 30 budov, zatímco stovky dalších jsou stále skryté v džungli. Středu celého komplexu dominuje Kukulkanova pyramida (mayské jméno pro boha Quetzalcoatla), také se jí říká El Castillo. Stojí na vrcholku staršího chrámu a má čtyři schodiště s celkem 365 schody, jejichž počet odpovídá počtu dní v kalendáři. Poblíž El castillo je Tzompantli, terasa lemovaná lidskými lebkami vytesanými do kamene. Po nezpevněné pešině se z míčového hřiště dostaneme k přírodní cenote de los Sacrificios do něhož se svrhávaly oběti. V areálu se ještě podíváme na chrám válečníků Templo de los Guerreros a Chrám jaguárů Templo de los Jaguares či sedící sochy Chaac Moola (prostředník mezi člověkem a bohem).

Po prohlídce Chichén Itzá si zajedete ještě k cenote Ik – Kil, kde se můžete vykoupat. Doporučujeme!!!
Ubytování v hotelu Villas Arqueologicas Chichen Itzá 3* se snídaní.
Snídaně


Chichén Itzá - Celestun - Mérida

Celestún - nachází se 96 km západně od Méridy a znamená v mayském jazyce strašidelný kámen. Nenalezly se žádné přesné záznamy o jeho původním obyvatelstvu, ale v Punta Cambalam se našly predhispánské mayské nálezy, které svědčí o existenci obchodu s rybama, který patřil provincii Ah-Canul.
Kromě tradičního rybolovu a obchodu se solí se místo v poslední době začalo věnovat poskytování turistických služeb, kde se místní snaží zpeněžit výskyt růžového plameňáka, je to pták neobyčejné krásy a žije v Ría de Celestún, která se charakterizuje svou biodiverzitou, vlastníkem různých ekosystémů jako: mangrovníky, vegetace pobřežních dun, petenů, savan, rákosových porostů, spodní záplavové a odpadavé lesy. Prostředí je chráněno, aby zde plameňák stále nacházel podmínky k přežití.
Projížďky loďkou: Každý člun uveze 4 - 8 lidí, dle přírodních podmínek. Často se stává, že se průvodci příliš přibližují k plameňákům, což ale není dobré, protože to negativně ovlivňuje křehký ekosystém a pokud o něj nebudeme pečovat, ptáci odtamtud odletí, anebo ještě hůř - zemřou.

Mérida založená v roce 1542 je hlavním městem mexického státu Yucatán. Po staletí se zde prolínají evropské vlivy s tradiční mayskou kulturou a architekturou, což dává městu nezaměnitelný ráz. Pozůstatky po původních mayských obyvatelích je možné ve velké míře najít prakticky všude v okolí.
Mérida byla vystavěna na místě, kde v minulosti stávalo rozlehlé mayské sídliště. Méridu protíná pravoúhlá síť ulic, které obklopují hlavní náměstí Plaza Grande, známé též jako Plaza Mayor. Na náměstí se tyčí radnice Palacio Municipal, u které se každý večer konají koncerty a taneční vystoupení. Radnice zaujme především svou hodinovou věží z 20. let minulého století, na níž se prolíná směsice slohů. Jižní stranu náměstí zdobí Casa de Montejo – palác prvních španělských guvernérů, který vyniká platereskním průčelím zachycujícím dva conquistadory v plné zbroji, jež stojí triumfálně na hlavách mayských indiánů. Dnes v budově sídlí banka, přesto si dokázala zachovat toto původní průčelí s erbem rodiny Montejů.
Naproti radnice stojí katedrála, která je nejstarší katedrálou na americkém kontinentě. S její výstavbou se začalo na počátku 60. let 16. století a dokončena byla roku 1598. Katedrála se pyšní impozantním průčelím se třemi obloukovými portály, jimiž se vchází do interiéru s valenou klenbou a křížovými oblouky. Za hlavním oltářem je možné si prohlédnout obrovského dřevěného Krista. Další dřevěnou sochou, kterou zde najdete je Cristo de las Ampollas, umístěný v kapličce napravo. Jedná se o kopii originálu, který byl zničen ohněm. Na soše údajně během požáru naskákaly puchýře, jako by měla normální kůži, od toho tedy pochází její název – ampollas znamená španělsky puchýře.
Vedle katedrály se nachází Palacio de Gobierno z 19. století, kde nyní sídlí státní správa. Nádvoří, schodiště a hlavní hala jsou vyzdobeny rozměrnými nástěnnými malbami. V 70. letech minulého století je namaloval Fernando Castro Pacheco. Malby jsou vyobrazením dějin Mexika od doby Mayů až do 19. století.
Mérida je považována také za kulturní metropoli celého Yucatánu. K hlavním scénám patří výstřední neoklasicistní divadlo Teatro José Peón Contreras, v jehož foyeru si můžete prohlédnout ohromující lustry. Jedním z nejbohatších svatostánků ve městě je Iglesia de Santa Lucía. Právě do tohoto kostelíka posílali misionáři Maye uctívat Ježíše Krista. Nalevo od kostela se rozprostírá Parque Santa Lucía, který je často využíván pro taneční a kulturní akce. Každou neděli se v parku koná oblíbený bleší trh. Do dnešního dne se v Méridě podařilo dochovat osm městských bran, jež v koloniálních dobách vybudovali Španělé. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější je bezpochyby žlutý oblouk Arco de San Juan.
Snídaně


Mérida - Uxmal - Campeche

Uxmal - v mayském jazyce to znamená ,,postaveno na třikrát” a je to jedna z nejzachovalejších ruin v tomto mexickém státě. Toto město bylo jedno z nejdůležitějších náboženských středisek v regionu Puuc, ve kterém se nachází různé mayské pozůstatky a odhaduje se, že jeho vrcholné období bylo mezi VII. a X. stoletím n.l. Uxmal se nachází asi 62 kilometrů od Méridy a jeho návštěva zpravidla zabere několik hodin. Jelikož vždy trpěl nedostatkem vody, byly zde vystavěny studny ,,chultun" a uctíval se zde Bůh Deště ,,Chaak", kterého naleznete snad na každé stavbě a poznáte jej podle velkých vyvalených očí, děsivě otevřené tlamy a nosu, který vypadá jako sloní chobot anebo jako věšák. Nejimpozantnější budova je tady Kouzelníkova pyramida ,,La Pirámide del Adivino" a je vysoká 35 metrů. Legenda vypráví, že čarodějčin syn ji postavil za jednu jedinou noc. Pravda se zakládá na faktu, že celý Uxmal byl vystavěn na pětkrát v různých obdobích. Strana pyramidy je natočena přímo naproti slunce při jeho západu v letním slunovratu. Nahoru vedou velice strmé schody, ale naštěstí se po nich nesmí. Jediná pyramida, která to dovoluje je Velká Pyramida ,,La Gran Pirámide", ze které je překrásný výhled na celý Uxmal. Také tam lze spatřit velké zadní nádvoří za Kouzelníkovou pyramidou, které se nazývá ,,Cuadrángulo de las Monjas" se spoustou reliéfů Chaaka a se sedmdesáti čtyřmi místnostmi a protože Španělům připomínal klášter, pojmenovali jej Dům jeptišek. Nechybí ,,Juego de Pelota", Hřiště na pelotu, ,,Palacio del Gobernador", Palác vládce, ,,Casa de las Tortugas", Želví dům se svými želvími reliéfy a již zmíněná Velká Pyramida.
Odpoledne si prohlédneme město pirátské město Campeche. Má zhruba 500 let a sjednocuje jak moderní tak starobylé stavby. Její architektura je jedinečná a díky tomu bylo Campeche v roce 1999 zapsáno na seznam Unesco. Město založil v roce 1540 Francisco de Montejo ,,El Mozo".Seznámíme se s opevněným městem stráženým ze svých kopců a pocítíte zde pirátského a korzárského ducha. Má jedno z nejkrásnějších nábřeží (malecón) v celém Mexiku, se svými četnými restauracemi, kavárnami, diskotékami, hotely a karaoke, vším, co se noční zábavy týče.

Ubytování v hotelu H177 3* na jednu noc se snídaní.
Snídaně


Campeche - Calakmul - Chicanna

Calakmul zahaluje tajemství stejně jako jeho dávné obyvatele Maye. Pyramidy, které provrtávají zelenou klenbu stromů, dosvědčují ztracenou slávu města. Ve zlaté éře prvního tisíciletí našeho letopočtu tu žilo přes 50 tisíc lidí. „Žádné jiné archeologické naleziště nemá to, co má Calakmul. Tahle velká náměstí se stromy, monumentální stavby. Zdejší vládci odtud spravovali nemalou část rozdrobeného mayského impéria bezmála 12 staletí. Zůstalo tu po nich na 6 tisíc staveb. Calakmul je sice na seznamu UNESCO už dvanáctým rokem.

Jméno Chichanná v mayštině znamená "Dům hadích úst" evidentně podle stavby, kterou nazýváme "Estructura 2" a jejiž zdobená fasáda zobrazuje široce rozevřenou tlamu hadího božstva. Zbytky města byly objeveny archeologem, Jack D. Eatonom velmi pozdě, až v roce 1966. Chinanná je místem, kde můžeme obdivovat dva krásné stavební styly starých Mayů. Styl Rio Bec a styl Chenes. Rio Bec je stylem pozdně klasického období a je pro něj typická vertikální kompozice staveb, „falešné“ chrámové věže, dekorativní schodiště a zaoblené rohy staveb (více o tomto stylu u města Becán). Na druhé straně zde můžete vidět ukázku stylu Chenes: bohatě zdobéná fasáda "Estructury II" nese prvky, které se odborně říká "integrální zoomorfie" a která představuje boha Itzamná s široce rozevřenými ústy. Itzamná patřil k základním božstvům mayského panteonu jako bůh stvořitel. Tento objekt patří vůbec k nekrásnějším stavbám v Chicanná.
Snídaně


Chicanna - Kohunlich - Chetumal

Kohunlich je jméno města a obřadního mayského centra ve státě Quintana Roo nedaleko hranice s Belize. Rozprostírá se na 21 akrech obklopen tropickou džunglí. Na základě trosek budov a zbytků vodních kanalizací a cisteren se předpokládá, že ve své době byl Kohunlich důležitý. Na tomto místě se nachází zhruba 200 hromad kamení, spousta z nich ještě nepostoupila rekonstrukci a je zarostlá vegetací.
Budova Masek je jedna z nejnavštěvovanějších, protože má monumentální štukové reliéfy, které doposud zachovávají původní červenou barvu, kterou byla potřena celá budova. Pravděpodobně byla tato budova postavena v době klasické a má rysy podobné peténskému stylu. Jak se místo jmenovalo původně se neví. Slovo Kohunlich také není mayského původu, vypadá to, že se přepsalo foneticky anglické Cohoon Ridge, zaznamenal to archeolog Víctor Segovia, který jako první prozkoumal tuto oblast.
Snídaně


Chetumal - Bacalar - Tulum

Na jihu Mayské Riviéry, téměř u hranic s Belize se nachází laguna Bacalar, často a zcela oprávněně nazývaná lagunou „sedmi barev“. Hladina tohoto sladkovodního jezera se během dne zatřpytí mnoha odstíny od světle zelené přes tyrkysovou až po temně modrou. Po ránu bývá magicky nehybná, kolem poledne ji ale zčeří vítr a vlny pak připomínají téměř ty mořské. Břehy lemují mangrovníky a pár malých resortíků s chatkami, které v ničem nepřipomínají turistické megahotely na Mayské Riviéře. Atmosféra je klidná a téměř „přímořská“.
Co tu: Koupačka, relax, můžete si tu ale i půjčit kajak, zašnorchlovat si, meditovat nebo si lehnout na molo a v úžasu zírat na noční oblohu plnou hvězd. V malém městečku Bacalar najdete malou pevnost (z dob pirátů, kteří sem přijížděli z Karibiku) a v přístavišti vám nabídnou výlety lodičkou do cenotů anebo do pirátského kanálu.

Potom se pojedeme podívat na pevnost Tulum. Starobylý mayský přístav Tulum, vystavěný na útesu mezi plážemi Karibského moře a džunglí, je jedno z nejkouzelnějších míst Yucatánu. Mayové jej založili kolem roku 433n.l. a uctívali zde boha Kukulkána a nejdůležitější mayskou planetu, Venuši (Xux ek - “hvězda včela”). Chrámy zasvěcené kultu opeřeného hada boha Kukulkána tvoří majestátní celek obehnaný mohutnými hradbami. Největšími dominantami korálového útesu jsou “Hrad” (El Castillo), který sloužil mimo jiné jako maják, Chrám sestupujícího boha, Chrám Fresek s dochovalými malbami, Dům Sloupů, Dům cenotu nebo Chrám větru, který sloužil k náboženským obřadům až do roku 1924. Tulum je vystavěný na břehu moře a kamenné schody z útesu vedou přímo na pláž Boca Pela. Romantické útesy ale skrývají další malebné plážičky s bílým pískem a korály. Můžete šnorchlovat, plavat a užívat si naprosto klidné přírodní prostředí.

Ubytování v hotelu Glamping Tulum 3* (není na pláži) na 2 noci se snídaní.
Snídaně


Tulum volný den k odpočinku

Dnes volný den k odpočinku na pláži.
Snídaně


Tulum - Cancun a odlet

Po obědě odjezd na letiště v Cancunu a odlet do Evropy. Přílet do Prahy druhý den.
SnídaněMARCO POLO INTERNATIONAL spol. s r. o.
+420 241 718 646
info@marco-polo.cz
Petrská 23, 11000 Praha 1-Nové Město
IČO: 28086953
DIČ: CZ28086953
Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.
Číslo b. účtu: 210 277 5551 / 2700