facebook

 

Rezervujte zde

Kontaktujte nás

+420 222 314 666

1.den

Dopoledne odlet z Prahy s přestupem v Paříži. Přílet do Mexico City navečer a transfer a ubytování na 3 noci se snídaní. Odpočinek po dlouhém letu, individuálně večeře na hotelu nebo v centru města.
2.den

Ráno vyrazíme z hotelu minibusem k pyramidám v Teotihuacánu. Vylezeme na samotný vrchol Pyramidy slunce (ti kdo ještě budou moci si vylezou i na Pyramidu měsíce :). Poté poobědváme v restauraci s tradiční a výbornou mexickou kuchyní (oběd není v ceně). Po cestě zpět do Mexico City si prohlédneme největší poutní místo v Latinské Americe Basílica de Guadalupe (nebo se zde zastavíme dopoledne a zpět do hotelu pojedeme přímo z Teotihuacanu). Návrat do hotelu a večeře na hotelu nebo ve městě (není v ceně).
Pouhých 50 km od Mexico City leží v širokém údolí ruiny jednoho z nejdůležitějších středisek moci předhispánského Mexika. Teotihuacán (V překladu: "Město Bohů" nebo také "Město, kde se muži změní v Bohy") se se svými 125 000 obyvateli mezi léty 250 až 600 stal impériem, které řídilo a kontrolovalo podstatnou část dřívějšího Mexika. Dnes tu najdete dvě obří pyramidy, pyramidu slunce a pyramidu měsíce, které jsou od sebe odděleny dlouhým nádvořím. To lemují menší pyramidky. Když se rozhlédnete po okolí, spatříte spoustu zelených kopců a kopečků, které jsou celkem jistě další, zatím neodkryté stavby. Ze špiček pyramid také ale bohužel spatříte okolní civilizaci, města a dokonce menší továrny, což pocitu z majestátného dávného Teotihuacánu poněkud ubírá.

Snídaně


3.den

Dnes si projdeme centrum města. Přímo v centru Mexico City, tam, kde původně stálo centrum dávné moci Aztéků, město Tenochtitlán, dnes stojí katedrála (Catedral Metropolitana). Podle zvyku, ji Španělé postavili na zbytkách rozbořených pyramid. Obrovská budova se stavěla celých 250 let (začalo se v roce 1573). Díky své váze se začala na některých místech částečně propadat do země, protože pod ní leží zasypané jezero Texcoco. To koneckonců leží pod některými celými koloniemi Mexico City a proto tu má podobný problém spousta budov. Napravo za katedrálou se nachází zbytky Templo Mayor, hlavní pyramidy města Aztéků. Celý výlet končí kolem 15:00 a pak si můžeme dát pozdní oběd. Volné odpoledne - nákupy nebo v centru Mexico City na rohu Eje Central (Lázaro Cardenas) a pěší zóny Madero stojí poněkud starší mrakodrap Torre Latinoamericana. Její stavba začala v roce 1948 a probíhala až do roku 56. Věž stojí na místě, kde měl aztécký vládce Moctezuma své malé zoo. Do rozhledny v 42 patře Torre Latinoamericana se dostanete pohodlně výtahem a uvidíte z ní nádherně na budovu Bellas Artes. Otevřeno 365 dní v roce od 9:00 až 23:00. Lepší (méně smogové) výhledy jsou v odpoledních hodinách. Ve věži je i vyhlídková restaurace a malá kavárna. Vstupné: 50 pesos.
Odpoledne si prohlédneme Antropologické muzeum, kde se nachází slavný kalendář.

Snídaně


4.den

Odjezd do historického města Taxco, které se nachází mezi horami.
Po cestě se zastavíme v městečku Tepoztlan.
Na kopci, v tisíci osmistech metrech nad mořem, dvě a půl hodiny od Mexico City leží krásné bílé město Taxco. Dříve se tu těžilo stříbro a dodnes ho tu nakoupíte velmi velmi levně. Úzké ulice jsou obchody se stříbrem přímo lemovány. Restaurace a hotely najdete na každém rohu. Bílé domy s černými ozdobnými mřížemi jsou rozsety po okolních kopcích, občas mezi nimi vykukuje nějaký starý kostel nebo zelený park. Uličky jsou velmi příkré a úzké, tak úzké, že se v nich auta občas ani nevytočí.
Chcete-li spatřit Taxco zezhora, najměte si taxi a poproste ho ať vás vezme "al Cristo", k obří soše Ježíše na kopci nad městem.

Snídaně


5. den - Pueblo a Oaxaca

Po snídani vyrazíme na cestu do městečka Puebla, které je nazýváno městem andělů. Prohlédneme si krásné historické centrum, které je opravdovým skvostem koloniální architektury (UNESCO). Budete moci obdivovat kouzelná náměstí, barokní paláce, katedrálu či místní trh.
Poté se vydáme na cestu do města Oaxaca a budeme dělat fotografické zastávky s vyhlídkami na sopky Popocatépetl a Iztaccihuatl. Navečer dojezd do města Oaxaca, kde se ubytujeme.

Snídaně


6.den

Po snídani prohlídka města Oaxaca (UNESCO) které se nachází 1 500 m.n.m. Návštěva kostela Santo Domingo a bývalého dominikánského kláštera, jež nyní slouží regionálnímu muzeu. Zde můžete obdivovat nejvýznamnější archeologické nálezy kultur Zapotéků a Mixtéků. Poté prohlídka hlavního náměstí s vládním palácem a katedrálou. Exkurze do výrobny produkující typický místní nápoj Mezcal. Ten proslul převážně červy “gusano rojo“, kteří se vkládají přímo do lahve s pálenkou.Vyzkoušejte místní kuchyni, na hlavním trhu v Oaxace můžete koupit Chapulines (smažené kobylky). Odpoledne návštěva starodávného hlavního města Zapotéků Monte Albán (UNESCO), umístěného na jedinečném místě na vrcholku hory. Prohlídka observatoře, paláců či stadionu pro hru zvaná pelota. Monte Albán znamená bílá hora. A pravdou je, že bílé načechrané obláčky jakoby se téměř dotýkaly špiček pyramid. Celý komplex je velmi členitý a zajímavý. Nahoře je široké prostranství, náměstí zvané Gran Plaza, které má 8 tisíc čtverečních metrů a získáté z něj výhled 360 stupňů! Nebývá tu mnoho lidí, takže si pyramidy skvěle užijete.

Snídaně


7.den

Po snídani pojedeme do Tule, kde si prohlédeme 2000 let starý strom, jehož obvod je neuvěřitelných 58 metrů. Tento mohutný cypřiš (ahuehuete) je proto tím nejlepším svědkem dějin této země. Zažil stavbu Monte Albánu, narození aztéckého vládce Montezumy i příchod Španělů. Kéž by mohl vyprávět...
Poté navštívíme významné archeologické naleziště Mitla, obývaného kulturami Zapotéků a Mixtéků. „Lugar de los Muertos“. Místo mrtvých. Místo odpočinku. Podzemí. Tak se jmenuje Mitla v původním jazyce Nahuatl. Soubor paláců byl bránou mezi dvěma světy, světem mrtvých a světem živých. Archeologické naleziště se nachází v oaxackém údolí a je známé hlavně díky svým geometrickým freskám na zdech. Tyto takzvané "grecas" byly vytesány z kamene a poskládány na červeně natřené stěny paláců. Důkazy o prvních usedlících, sběračích a lovcích, se v Mitle našli už z období před 12 tisíci lety. Svůj rozkvět město však zažilo až mezi léty 950 a 1521. Můžete prozkoumat pyramidy, několik objektů skrývá tajemné kouty, průchody, nádvoří, hrobky a dva podzemní krátké tunely, do kterých musíte „po čtyřech“. Poté budeme pokračovat do města Tehuantepec, které bude naší zastávkou na přenocování na jinak více než 12 hodinové cestě do města Tuxtla.

Snídaně


8.den

Po snídani odjedeme do města Tuxtla a odtud ke kaňonu. Úžasné, strmé soutěsky kaňonu Sumidero před milióny let vytvořila divoká řeka Río Grijalva. Ta pramení v horách Guatemaly a teče celých 1000 kilometrů až do Mexického zálivu. Jeho strmé stěny můžete obdivovat z výšky (ze silnice) anebo z motorového člunu, který s vámi během dvou hodin propluje to nejzajímavější. Projedeme se lodičkou po řece mezi strmými skalami kaňonu. Ty sahají až do výšky 1000 metrů a občas vytváří zajímavé formace, jako třeba „vánoční stromeček“ . Pravděpodobně spatříme krokodýly, volavky, pelikány a další zvířata.
Poté pojedeme do koloniální městečka San Cristobal de las Casas. San Cristobal se nachází ve vnitrozemí Chiapasu, zhruba 80 kilometrů od jejího hlavního města Tuxtla Gutiérez, ve vlhké oblasti s častými letními srážkami a je bývalým zapatistickým centrem. Pro svou harmonickou městskou skladbu je jedním z nejpěknějších měst v Mexiku, můžete zde objevit impozantní náboženské budovy jako je katedrála anebo chrám svatého Dominika, obložené bohatými fragmenty barokního stylu a domorodecké manufaktury, které zvěčňují kulturní dědictví etnických skupin jako jsou tzotzilové, tzeltalové a lacandonové. Hlavně si nenechte ujít městskou tržnici, potkáte tam pestrobarevně oblečené místní obyvatele a podle kroje tak můžete rozeznat, ke které etnické skupině patří.

Snídaně


9.den

Dnes se vydáme na cestu k nejkrásnějšímu nalezišti Palenque. Cestou se zastavíme u vodopádů Agua Azul, kde si budete moci zaplavat. Navečer dojezd do Palenque a ubytování v džungli.

Snídaně


10.den

Po snídani si prohlédneme nejslavnější mayské naleziště Palenque, které se nachází uprostřed hor a džungle. Palenque znamená ve španělštině zastřešené místo, ovšem opravdové jméno je: "Bakal-Ham" , což znamená ,,hodně vody” výsledek mnoha řek, které skrz Palenque protékají. Klima je teplé a vlhké s průměrnou roční teplotou 26 °C, dešťové srážky jsou 2,762.9 mm ročně. Uběhlo 200 let od založení Palenque, když tam kněz Antonio Solis v roce 1740 objevil archeologickou zónu. Na místě, kde je dnes archeologická zóna, se dříve rozkládalo velké město. Bylo to během doby klasické a jeho rozloha se odhaduje na 7 kilometrů od východu na západ a ještě nebylo úplně objeveno. Chrám Nápisů – jedná se o chrám na stupňovité pyramidě umístěný na východním boku. Jmenuje se tak díky třem kamenným deskám s hieroglyfickými zápisy, které se nacházejí uvnitř chrámů. Hieroglyfy vyprávějí do detailu historii vládnoucí dynastie města a události Pacala Velikého. Struktura je zdobena štukovými reliéfy. V interiéru chrámu sestupovalo dlážděné schodiště a ve dvou úsecích vedlo k pohřební kryptě Pakala. Sarkofág, náhrobní kámen, který jej přikrývá a stěny krypty jsou zdobeny basreliéfy, které mimo jiné dokazují smrt Pakala a jeho sestup do podsvětí, kde se identifikuje s jedním z dvojčat, které v Popol Vuh přemůže pány z podsvětí a stanou se nesmrtelnými. V hieroglyfech krypty je dále popisován Pakalův původ a jeho předci, nebeská hudba a celá řada mayských božstev. Palác – spíš než jedna budova se zde jedná o komplex budov, které jsou mezi sebou propojeny. Byly postaveny, předělány a postupně zase modifikovány během 400 let. Nachází se v centrální části archeologické zóny a nese tento název díky souboru nádvoří, chodeb a věži o čtyřech tělesech, která jej charakterizuje. Soubor Křížů – skládá se z Chrámu Kříže, Chrámu Slunce a Chrámu Listového Kříže. Jedná se o soubor chrámů stojících na stupňovitých pyramidách, každá se svými reliéfy ve svém interiéru. Chrámy uctívají památku sestupu na trůn Pana Chan Bahluma II., po smrti krále Pakala Velikého a ukazují nového pána, kterému se dostavuje uznání jako svému předchůdci. Kříže, po kterých se nazývají chrámy, jsou ve skutečnosti reprezentace stromů kreace, která se nachází uprostřed Země v souladu s mayskou mytologií Chrám Kříže doposud zachovává ozdoby na štítu, zastavenou stěnu, která korunuje strukturu. Ve svém interiéru se nachází centrální deska, která představuje pozemské monstrum, ze kterého klíčí kukuřice. Nad kukuřicí lemovanou dvěma lidskými bytostmi sedí fantastický pták. Chrám Listového Kříže ztratil své průčelí, úplně se zachovala pouze jeho druhá chodba.
Poté přejedeme do města Campeche, kde se ubytujeme. Pokud dorazíme včas, dojdeme se podívat na nábřeží, odkud se pozorují ty nejkrásnější západy slunce.

Snídaně


11.den

Dopoledne si prohlédneme město pirátské město Campeche. Má zhruba 500 let a sjednocuje jak moderní tak starobylé stavby. Její architektura je jedinečná a díky tomu bylo Campeche v roce 1999 zapsáno na seznam Unesco. Město založil v roce 1540 Francisco de Montejo ,,El Mozo".Seznámíme se s opevněným městem stráženým ze svých kopců a pocítíte zde pirátského a korzárského ducha. Má jedno z nejkrásnějších nábřeží (malecón) v celém Mexiku, se svými četnými restauracemi, kavárnami, diskotékami, hotely a karaoke, vším, co se noční zábavy týče.
Poté se podíváme na jedno z nejkrásnějších nalezišt -Uxmal, který ne naprosto dokonale zachovaný vč. své oblé pyramidy a skončíme v koloniálním městě Mérida, kde budeme ubytováni a navečer si projdeme historické náměstí.
Uxmal - v mayském jazyce to znamená ,,postaveno na třikrát” a je to jedna z nejzachovalejších ruin v tomto mexickém státě. Toto město bylo jedno z nejdůležitějších náboženských středisek v regionu Puuc, ve kterém se nachází různé mayské pozůstatky a odhaduje se, že jeho vrcholné období bylo mezi VII. a X. stoletím n.l. Uxmal se nachází asi 62 kilometrů od Méridy a jeho návštěva zpravidla zabere několik hodin. Jelikož vždy trpěl nedostatkem vody, byly zde vystavěny studny ,,chultun" a uctíval se zde Bůh Deště ,,Chaak", kterého naleznete snad na každé stavbě a poznáte jej podle velkých vyvalených očí, děsivě otevřené tlamy a nosu, který vypadá jako sloní chobot anebo jako věšák. Nejimpozantnější budova je tady Kouzelníkova pyramida ,,La Pirámide del Adivino" a je vysoká 35 metrů. Legenda vypráví, že čarodějčin syn ji postavil za jednu jedinou noc. Pravda se zakládá na faktu, že celý Uxmal byl vystavěn na pětkrát v různých obdobích. Strana pyramidy je natočena přímo naproti slunce při jeho západu v letním slunovratu. Nahoru vedou velice strmé schody, ale naštěstí se po nich nesmí. Jediná pyramida, která to dovoluje je Velká Pyramida ,,La Gran Pirámide", ze které je překrásný výhled na celý Uxmal. Také tam lze spatřit velké zadní nádvoří za Kouzelníkovou pyramidou, které se nazývá ,,Cuadrángulo de las Monjas" se spoustou reliéfů Chaaka a se sedmdesáti čtyřmi místnostmi a protože Španělům připomínal klášter, pojmenovali jej Dům jeptišek. Nechybí ,,Juego de Pelota", Hřiště na pelotu, ,,Palacio del Gobernador", Palác vládce, ,,Casa de las Tortugas", Želví dům se svými želvími reliéfy a již zmíněná Velká Pyramida.

Méridě se také říká ,,Bílé Město,, kvůli značnému množství vápence a bílých, nebo světlých domů. Krásné historické koloniální domy z XVI. století hovoří o velké prosperitě tohoto města. V minulosti se zde vyráběly z agáve námořní lana, dnes houpací sítě ,,hamacas"- velice typický suvenýr. V Méridě má každý návštěvník pocit, jako by se nacházel v dávné minulosti. Dominantou a turisty nejvyhledávanější památkou města je nejstarší katedrála na americkém kontinentu Catedral de San Idelfonso. Interiér katedrály vyplňuje velmi zajímavá socha Krista - Cristo de las Ampollas (Kristus Puchýřů), ke které se vážou neuvěřitelné legendy. Dějiny uvádí, že při místním požáru se na dřevu sochy objevily puchýře popálenin, socha zčernala, avšak neshořela.


Snídaně


12.den

Po snídani si ještě projdeme město Merida za denního světla a pak se již vydáme prozkoumat snad nejznámější naleziště - Chichén Itzá. Chichén Itzá v mayském jazyce znamená (Chi –otvor, chén – studna, Itzá – itzáové, neboli mágové vody) ,,Otvor do studny mágů vody”. Je to jedno z nedůležitějších archeologických nalezišť na poloostrově Yucatán v Mexiku, důležitá pozůstalost mayské civilizace. Hlavní budovy, které se zde zachovaly, odpovídají éře úpadku mayské kultury, kterou archeologové pojmenovali doba poklasická. Architektura, která se nám dodneška zachovala, je zřetelně ovlivněná toltéckou kulturou. Bůh, kterému jsou monumenty zasvěceny, se podle mayské mytologie nazývá Kukulkán a je převzatý z toltéckého panteonu, kde se mu říká Quetzalcóatl. Chichén Itzá bylo město, nebo lépe řečeno obřadní centrum, které prošlo různými stavebními obdobími a které bylo ovlivněno a obýváno různými národy od svého založení. Archeologická zóna Chichén Itzá byla zapsána na seznam Unesco v roce 1988. 7. července roku 2007 byl Kukulkánův chrám uznán jedním z novodobých Sedmi divů světa. Toto rozhodnutí nepadlo ze strany Unesca, nýbrž miliónu voličů z celého světa. V době úpadku se elita města skládala z válečníků, kněžích a obchodníků, kteří vládli Chichénu. To oni zavedli uctívání boha Kukulcána. Oni nechali vztyčit impozantní stavby se svahy a vertikálními zdmi, zobrazovali boha ptáka-hada. V procesu úpadku zde hrál důležitou roli militarismus. Toto je evidentní na monumentu, kterému se říká Platforma lebek (tzompantli), kde vystavovali lebky stovek nepřátel napíchnuté na klacku. Monumentálním budovám na hlavní explanádě Chichén Itzá dominuje Kukulkánova pyramida, které mnozí říkaji ,,El Castillo” neboli ,,Hrad”, jedna z nejvýraznějších staveb v mayské architektuře. Je to pyramida o čtyřech stranách kulminující v obdélníkový chrám. Sedí na čtvercové platformě o šířce 55,5 metrů a je vysoká 24 metrů. Každá strana pyramidy má schoodiště o 91 schodech a do chrámu nahoře vede 1 schod. Když to vynásobíme a sečteme (91 x 4 + 1), máme výsledek 365, což znamená počet dní v roce. Každý schod tak představuje jeden den v roce. Každé schodiště má po straně kamenné balustrády, to severní má na svém úpatí dvě kolosální hlavy opeřených hadů, zosobnění boha Kukulkána.

Potom se pojedeme podívat na pevnost Tulum. Starobylý mayský přístav Tulum, vystavěný na útesu mezi plážemi Karibského moře a džunglí, je jedno z nejkouzelnějších míst Yucatánu. Mayové jej založili kolem roku 433n.l. a uctívali zde boha Kukulkána a nejdůležitější mayskou planetu, Venuši (Xux ek - “hvězda včela”). Chrámy zasvěcené kultu opeřeného hada boha Kukulkána tvoří majestátní celek obehnaný mohutnými hradbami. Největšími dominantami korálového útesu jsou “Hrad” (El Castillo), který sloužil mimo jiné jako maják, Chrám sestupujícího boha, Chrám Fresek s dochovalými malbami, Dům Sloupů, Dům cenotu nebo Chrám větru, který sloužil k náboženským obřadům až do roku 1924. Tulum je vystavěný na břehu moře a kamenné schody z útesu vedou přímo na pláž Boca Pela. Romantické útesy ale skrývají další malebné plážičky s bílým pískem a korály. Můžete šnorchlovat, plavat a užívat si naprosto klidné přírodní prostředí.
Odpoledne pojedeme do hotelu Blue Bay Grand Esmeralda, kde se ubytujeme na 3 noci s All inclusive a budeme zaslouženě odpočívat na pláži.


Snídaně - oběd - večeře


13.den

Poslední dny odpočinku na pláži Playa del Carmen. Poslední den check-out ve 12:00, transfer na letiště a odlet. Přílet do Prahy druhý den.

Snídaně - oběd - večeřeCK Marco Polo Int.
+420 222 314 666
Po - Pá 8:30 - 17:00
info@marco-polo.cz
Petrská 1551/23, 11000 Praha 1-Nové Město
IČO: 28086953
DIČ: CZ28086953
Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.
Číslo b. účtu: 138 788 3825 / 2700
loading